SolarFlux s.r.o.

- solární elektrárna pro rodinný dům -

NAŠE ŘEŠENÍ PRO VAŠÍ ÚSPORU

 

 

     

- ukázky z realizací fotovoltaických elektráren -

- jak postupujeme -

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU FVE

Pokud máte zájem o nabídku dodávky solárních panelů (FVE) oslovte nás nejlépe prostřednictvím formuláře uvedeného níže, jehož prostřednictvím nám rovnou sdělíte základní informace nezbytné pro sestavení prvotní nabídky. Můžete si také vyžádat, abychom vám rovnou zavolali. Pokud se rozhodnete oslovit nás e-mailem nebo telefonicky, budeme vás kontaktovat, abychom získali potřebné informace jinou cestou.

Do 48 hodin vám zavoláme, popřípadě pošleme první orientační cenovou nabídku, v níž uvedeme stručný popis řešení systému. Tato nabídka není generována automatem a reaguje na konkrétní podmínky a potřeby zájemce o fotovoltaické panely.

V případě, že naši cenovou nabídku akceptujete, dohodneme si osobní návštěvu v místě případné realizace s cílem detailně posoudit připravenost objektu pro instalaci solárních panelů a informování o všech klíčových aspektech projektu v případě jeho realizace. Na tuto schůzku nejede tzv. obchodní zástupce, jak tomu bývá zvykem zejména u velkých firem, ale odborník, který bude v další fázi připravovat projektovou dokumentaci. Eleminujeme tím častá „nedorozumění“ mezi zadáním obchodníka a dílem projektanta.

V návaznosti na tuto návštěvu zpracujeme finální závaznou nabídku vycházející z konkrétních možností a podmínek na vaší straně, ale i na straně místního distributora elektrické energie (v jižních Čechách společnosti ed.g).

V případě, že nabídku akceptujete, předložíme vám smlouvu o dílo v souladu s občanským zákoníkem. Vždy zájemcům umožňujeme, aby námi předložený návrh smlouvy mohli konzultovat s kýmkoliv uznají za vhodné a měli možnost uplatnit svoji svobodnou vůli.

Po uzavření smlouvy o dílo zpracujeme kompletní dokumentaci potřebnou pro realizaci projektu a zároveň i pro získání finanční dotace podle aktuálně platných pravidel programu Nová zelená úsporám. Zároveň vstoupíme do komunikace s místním distributorem elektrické energie a Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem finanční dotace.

Po zaplacení zálohy přistupujeme k realizaci zakázky, tzn. k objednávce komponent a následně montáži systému, zprovoznění a předání systému. Pokud se týká výše zálohy, nabízíme vám dvě varianty. Pokud zaplatíte zálohu ve výši 50 % sjednané ceny díla, budou vám klíčové komponenty FVE v nejbližší možné lhůtě dopraveny na vámi určené místo a přecházejí tímto do vašeho vlastnictví. V případě, že se rozhodnete pro výši zálohy 0 % (fakticky je výše zálohy 10 000 Kč a je využita pro úvodní administrativní činnosti), bude až do okamžiku uhrazení celé ceny za dílo vlastníkem díla ve všech fázích jeho rozpracovanost zhotovitel díla, tedy společnost PLOSAB s.r.o.

Po zhotovení díla zajistíme připojení FVE do distribuční soustavy a vyplacení dotace z programu NZÚ

 

SolarFlux je obchodní značka společnosti

PLOSAB s.r.o.

 

KONTAKTY

péče o zákazníky:
722 915 436

 

obchod oddělení:
722 270 330
 

info@solarflux.cz

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Kanceláře a korespondenční adresa společnosti
PLOSAB s.r.o.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Objednejte si termín návštěvy, budeme se vám rádi věnovat.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout