SolarFlux s.r.o.

- solární elektrárna pro rodinný dům -

VYRÁBĚJTE ELEKTŘINU PRO SVOU SPOTŘEBU

s možným prodejem do distribuční sítě

 

 

Připravili jsme pro vás 3 různé scénáře, se kterými se u našich zákazníků nejčastěji setkáváme.

V rámci těchto scénářů lze vždy nalézt několik technických řešení.

Důležité je uvědomit si, že míra naplnění výchozích očekávání nezávisí jen na technickém řešení FVE, ale také na režimu domácnosti včetně časového rozvržení spotřeby elektrické energie.

Ne všechna naše doporučovaná řešení přinášejí možnost čerpání dotace, ale na druhou stranu zákazníkům poskytují uspokojení jejich skutečných potřeb v rámci jejich konkrétních i vnějších podmínek s přihlédnutím k očekávánému vývoji v oblasti elektroenergetiky.

 

Pokud dojde ke změně vnějších podmínek, např. legislativní úpravu tzv. sdílené elektřiny, budeme na to včas reagovat.

Malá domácnost s celodenním režimem

Situace: Typickou domácností je například starší pár, který doma tráví větší část dne a nemá vysokou spotřebu elektrické energie. Navíc může elektřinu vyrobenou ve vlastní FVE plynule spotřebovávat během dne např. postupným zapínáním různých spotřebičů).

Doporučené řešení:

Jako vhodný se jeví systém s nižším výkonem mírně převyšující spotřebu domácnosti. Pokud to fyzické podmínky umožňují, je vhodné rozložit panely na více ploch s různou orientací do světových stran (např. východ – západ). Přebytek elektřiny je možno akumulovat buď do elektrochemických akumulátorů s nižší kapacitou, než je výkon panelů, nebo do ohřevu vody.

Toto řešení nepočítá s přetoky (prodejem) vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

Dotace je možno čerpat v závislosti na velikosti konkrétního systému.

 

mám zájem o tento typ projektu

Běžná domácnost s nerovnoměrným režimem

Situace: Typickou domácností je čtyřčlenná rodina s aktivitami mimo domácnost během dne (zaměstnání, škola), jejíž „provoz“, a tedy i spotřeba elektřiny je tudíž koncentrován do  ranní a večerní špičky. Taková domácnost má i vyšší spotřebu v závislosti na množství a druhu využívaných elektrospotřebičů. Režim spotřeby lze částečně ovlivňovat programováním využití některých spotřebičů, jako jsou myčky nádobí nebo pračky.

Doporučené řešení:

Jako vhodný se jeví systém s výkonem blížícímu se hranici 10 kWp instalovaného výkonu. Takový systém by měl mít odpovídající akumulační kapacitu, eventuálně kapacitu vyšší. Pokud to fyzické podmínky umožňují, je vhodné rozložit panely na více ploch s různou orientací do světových stran (např. východ – jih – západ). Přebytek elektřiny je potřebné akumulovat primárně do elektrochemických akumulátorů.

Toto řešení může implementovat přetoky (prodej) vyrobené elektřiny do distribuční sítě v závislosti na podmínkách na straně distributora.

Dotace je možno čerpat téměř vždy.

 

mám zájem o tento typ projektu

Domácnost s vysokou spotřebou, např. pro dobíjení elektromobilu

Situace: Řešení neovlivňuje ani tak velikost rodiny a její režim, jako dominantní spotřebiče, jimiž jsou typicky  elektromobily. Jejich spotřeba, respektive nároky na dobíjení jsou řádově vyšší, než výkonové možnosti běžně instalovaných FVE. Pokud se k tomu přidá vlastní domácnost s vyšší vlastní potřebou, jsou nároky na celý systém poměrně vysoké. Režim spotřeby v případě dobíjení elektromobilů je většinou typický denním dobíjením akumulátoru, jenž je součásti FV systému, a nočním dobíjením akumulátoru v elektromobilu. Provoz ostatních spotřebičů může být podřízen výše uvedeným potřebám. I tady platí, že režim spotřeby lze částečně ovlivňovat programováním využití některých spotřebičů, jako jsou myčky nádobí nebo pračky.

Doporučené řešení:

Jako vhodný se jeví systém s výkonem 10 kWp instalovaného výkonu (tato hranice je horní hranicí pro dotační podporu), eventuálně vyšší. Takový systém by měl mít odpovídající – to je silně dimenzovanou - akumulační kapacitu. Pokud to fyzické podmínky umožňují, je vhodné rozložit panely v co nejvyšší míře na plochy s orientací ideálně na jih. Přebytek elektřiny je potřebné akumulovat primárně do elektrochemických akumulátorů.

Toto řešení z ekonomického – nikoliv technického - hlediska eliminuje přetoky (prodej) vyrobené elektřiny do distribuční sítě v závislosti na podmínkách na straně distributora.

Dotace je možno čerpat téměř vždy, při vyšších výkonech a akumulátorových kapacitách bude dotace omezena na úrovni 10 kWp.

 

mám zájem o tento typ projektu

 

Situace v oblasti elektroenergetiky v Česku i v Evropě je nepředvídatelná a malí investoři či běžné domácnosti by se měli soustředit na naplnění základního cíle,
kterým je úspora finančních nákladů spojených s nákupem energií na trhu.

 

Tomu odpovídá strategie investování do fotovoltaiky, které primárně kryjí vlastní spotřebu objektu či domácnosti, a až v druhé řadě investování do projektů,
které mají vyloženě investiční charakter a mají investorovi přinést výnosy, jež se jeví jako nejisté.

 

Rádi s vámi probereme vhodnou strategii a volbu pro váš dům.

 

 

SolarFlux je obchodní značka společnosti

PLOSAB s.r.o.

 

KONTAKTY

péče o zákazníky:
722 915 436

 

obchod oddělení:
722 270 330
 

info@solarflux.cz

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Kanceláře a korespondenční adresa společnosti
PLOSAB s.r.o.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Objednejte si termín návštěvy, budeme se vám rádi věnovat.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout