SolarFlux s.r.o.

- vyřídíme za vás -

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU

Pomůžeme vám získat dotaci na solární panely,
vyřídíme za vás všechny potřebné dokumenty pro získání maximální výše státní dotace.

 

Váš projekt připravíme v souladu s podmínkami dotačního programu Nová zelená úsporám platnými od 1. září 2023.

Zajistíme všechnu nezbytnou administraci tak, aby po realizaci projektu došlo k automatické výplatě dotace na váš účet.

Co je program Nová zelená úsporám

Program Zelená úsporám je spravovaný Státním fondem životního prostředí. Hlavním cílem je podpora snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie a tím snížení produkce emisí CO².

Podpora je poskytována na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

 

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

 

Plné znění podmínek naleznete v sekci "Ke stažení"

Kdo může získat dotaci Zelená úsporám?

majitel stávajícího rodinného domu

stavebník nového rodinného domu

nabyvatel nového rodinného domu

příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb

 

Dotace je určena na rodinný dům či rekreační objekt, který je využíván k trvalému bydlení.

Jak vysoká je dotace na solární elektrárnu?

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů.

Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč.
(Dotace se může pohybovat ve výši 60 000 – 200 000 Kč.)

 

Podat žádost lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Připravíme pro vás projekt tak, abyste získali dotaci v nejvyšší možné míře, v souladu s podmínkymi programu Nová zelená úsporám.

- pořiďte si FVE bez nutnosti vlastních financí -

POMŮŽEME VÁM S FINANCOVÁNÍM FOTOVOLTAIKY

Naši zkušení a prověření partneři pro vás připraví plán financování celého projektu.

Zajistíme odborný posudek a veškeré dokumenty a žádosti.

Vypracujeme žádosti pro distributora, připravíme revizní zprávu.

 

Máte zájem o nezávaznou nabídku dodání fotovoltaické elektrárny?

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte následující formulář a my vám do 48 hodin zašleme prvotní nabídku,
popřípadě vám přímo zavoláme a nabídneme termín naší návštěvy.

Formulář obsahuje možnosti - scénáře -, jejichž popis naleznete v sekci "Naše řešení". Pokud cítíte, že ani jeden z prezentovaných scénářů pro vás nepřipadá do úvahy, rádi vám zavoláme a domluvíme se na konkrétním postupu, abychom co nejpřesněji zmapovali vaše představy a možnosti.

Poptávka z webu solarflux.cz

Adresa případné instalace systému včetně popisného čísla (popřípadě identifikace objektu dle údajů v katastru nemovitostí):
Předběžně projevuji zájem o:

 

SolarFlux je obchodní značka společnosti

PLOSAB s.r.o.

 

KONTAKTY

péče o zákazníky:
722 915 436

 

obchod oddělení:
722 270 330
 

info@solarflux.cz

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Kanceláře a korespondenční adresa společnosti
PLOSAB s.r.o.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

Objednejte si termín návštěvy, budeme se vám rádi věnovat.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout